Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Předvádění tvorby lidových velikonočních ozdob

doprovodný program | 16. 3. 2016 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Již tradičně nám paní Miluše Šímová, držitelka titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, se svými kolegyněmi předvede výrobu lidových velikonočních ozdob. Těšit se můžete na tvorbu z vizovického těsta, paličkování nebo zdobení vajec technikou drátování nebo škrábání. Tato akce je vhodná zejména pro školy, které prosíme o objednání na e-mailové adrese produkce1@muzeum-beroun.cz nebo na tel. čísle 601 374 208.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2016/predvadeni-tvorby-lidovych-velikonocnich-ozdob/

Citace:

Lada Nestoridou: Předvádění tvorby lidových velikonočních ozdob. Muzeum Českého krasu [online]. 1.3.2016 [cit. 4.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2016/predvadeni-tvorby-lidovych-velikonocnich-ozdob/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.