Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den žen

akce | 8. 3. 2017 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Květiny od nás sice nedostanete, ale všechny ženy a dívky mají 8. 3. vstup do muzea za 1 Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2017/mezinarodni-den-zen-3/

Citace:

Petra Zeidlerová: Mezinárodní den žen. Muzeum Českého krasu [online]. 7.3.2017 [cit. 18.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2017/mezinarodni-den-zen-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.