Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vytvoř si vlastního Igráčka

akce | 8. 4. 2017 9:00 - 11:30 a 13:00 - 16:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Navštivte igráčkovou dílnu a vytvořte si vlastní postavičku. Obdržíte bílou postavičku Igráčka a dekorační materiály.

Cena dílny 50,- Kč, postavičku si odnesete domů.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2017/vytvor-si-vlastniho-igracka/

Citace:

Petra Zeidlerová: Vytvoř si vlastního Igráčka. Muzeum Českého krasu [online]. 22.3.2017 [cit. 1.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2017/vytvor-si-vlastniho-igracka/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.