Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Komentované prohlídka výstavy „Za bílým zlatem…“

Komentovaná prohlídka výstavy | 8. 3. 2018 od 17 hod. | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Jako dárek pro Vás autorky výstavy připravily komentovanou prohlídku výstavy „Za bílým zlatem aneb bavlna a její využití v domácnostech našich předků (s přihlédnutím k historii bavlnářství v Berouně)“.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2018/komentovane-prohlidka-vystavy-%e2%80%9eza-bilym-zlatem/

Citace:

Petra Zeidlerová: Komentované prohlídka výstavy „Za bílým zlatem…“. Muzeum Českého krasu [online]. 5.3.2018 [cit. 8.12.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2018/komentovane-prohlidka-vystavy-%e2%80%9eza-bilym-zlatem/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.