Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice

Přednáška | 12. 4. 2018 od 18 hod. | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Rok 1918 byl dobou konce světové války, rozpadu Rakousko-Uherska, vzniku nástupnických států ve střední Evropě a počátku československé samostatnosti a republikánské tradice; přednáška se v obecné rovině soustředí na výklad procesů vedoucích k vyhlášení Československé republiky a formování jejích základních struktur, ve specializační rovině potom na prosazení a vnímání republikanismu v české společnosti.

Přednášejícím bude Prof. Mgr. Vratislav Doubek, Ph.D. z Ústavu politologie FF UK v Praze.

Tradiční přednáškový cyklus pořádaný v Muzeu Českého krasu je v tomto roce přizpůsoben řadě významných výročí, která se váží k českým a československým dějinám moderní éry. Každá z přednášek bude navíc doplněna předměty z muzejních sbírek, které spolu s krátkým výkladem pomohou dotvořit plastický obraz o předkládaném tématu a době. Přednášky představují chronologicky posloupnou řadu, v níž přední znalci přibližují události zlomových let 1848 – 1918 – 1938 – 1948 – 1968. V tomto časovém rozpětí pokrývají základní milníky historického vývoje české společnosti od počátečních modelů moderního politického vývoje (1848), přes aplikaci moderních demokratických struktur v roce 1918, až po jejich kolapsy (1938 a 1948) a neúspěšný pokus o jejich oživení (1968).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2018/prednaska-vznik-statu-1918-a-republikanska-tradice/

Citace:

Petra Zeidlerová: Přednáška: Vznik státu 1918 a republikánská tradice. Muzeum Českého krasu [online]. 22.3.2018 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2018/prednaska-vznik-statu-1918-a-republikanska-tradice/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.