Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Co se psalo v roce 1989?

Reflexe dobového tisku | leden 1989 |

V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního týdeníku Budovatel, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.

Napadla by vás třeba v současné době otázka, jestli „Je populární hudba problém,“ což je název a téma článku z 11. ledna 1989?


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2019/co-se-psalo-v-roce-1989/

Citace:

Vlastimil Kerl: Co se psalo v roce 1989?. Muzeum Českého krasu [online]. 1.3.2019 [cit. 5.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2019/co-se-psalo-v-roce-1989/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.