Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáška o VVP Brdy v Muzeu Hořovicka

Přednáška | 27. června 2019, 17.00 hod. |

Ing. Kovář, autor publikace Vojenský výcvikový prostor Jince – data a fakta a podkladů o historii VVP Jince pro Ministerstvo obrany, představí zájemcům téma vojenské střelnice v Brdech.
Milovník brdských hvozdů seznámí přítomné s řadou dosud neznámých historických dokumentů a fotografií.

V pořadí třetí přednáška bude věnována období od druhé světové války do 90. let 20.  století
27. 6. 2019 v Muzeu Hořovicka, pobočce MČK.
areál Starý zámek, Vrbnovská 27, Hořovice
Vstupné 40 Kč.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2019/prednaska-o-vvp-brdy-v-muzeu-horovicka/

Citace:

Vlastimil Kerl: Přednáška o VVP Brdy v Muzeu Hořovicka. Muzeum Českého krasu [online]. 18.3.2019 [cit. 5.8.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2019/prednaska-o-vvp-brdy-v-muzeu-horovicka/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.