Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výstava fotografií

Výstava | březen - září 2019 |

Společně se spoluorganizátorem výstavy, Domovem seniorů TGM Beroun, vás zveme na výstavu fotografií E. Rafajové (Japonsko – střípky příběhů), I. Bucharové (Indie posvátná a dramatická) a P. Palusky (Vzpomínka na atletickou halovou Evropu), které je k vidění od  22. března do 1. září 2019 v Dově seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun. Vstup zdarma.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2019/vernisaz-vystavy-fotografii/

Citace:

Vlastimil Kerl: Výstava fotografií. Muzeum Českého krasu [online]. 12.3.2019 [cit. 2.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2019/vernisaz-vystavy-fotografii/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.