Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Historie sirkařství na Hořovicku

Výstava | 18. 4. - 8. 9. 2019 |

Zveme vás do Muzea Hořovicka, pobočky Muzea Českého krasu, p. o., na  komorní výstavu Historie sirkařství na Hořovicku, která představuje regionální firmy a továrny, které se zabývaly výrobou zápalek na konci 19. a na zač. 20. století, výstava bude v rámci expozice k vidění do 8. září 2019.

Výstava přibližuje nejen vlastní výrobu sirek, ale i umístění bývalých továren na Hořovicku a nechybí ani informace o životě majitelů sirkáren a pracovních podmínkách dělníků. Panely doplňují ukázky zápalkových nálepek i celých zachovaných krabiček z tohoto období.
Současně výstava připomíná právě uplynulé 50. výročí Českého filumenistického svazu, organizace, která sdružuje sběratele tohoto zaměření.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2019/vernisaz-vystavy-sirky-a-sirkarstvi-na-horovicku/

Citace:

Vlastimil Kerl: Historie sirkařství na Hořovicku. Muzeum Českého krasu [online]. 21.3.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2019/vernisaz-vystavy-sirky-a-sirkarstvi-na-horovicku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.