Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Z Berouna do Berouna aneb doprovodný program k výstavě Dobrodružství cyklistiky

Doprovodný program | do 5. května 209 |

Přijďte do muzea nejen za poznáním a zábavou, ale také se trochu protáhnout. V rámci nové výstavy Dobrodružství cyklistiky – éra vysokého kola v Čechách si u nás můžete zašlapat na rotopedu. Nebude to ale jen tak nějaké bezduché šlapání. Svým pohybem přispějete k štafetovému výletu Z Berouna do (Moravského) Berouna… a třeba i někam dál. Každy účastník obdrží diplom s počtem ujetých kilometrů a mapou trasy. Průbežný stav budeme pravidelně zveřejňovat na FB profilu.

V rámci doprovodných aktivit nabízíme také program pro školy:

1. st. ZŠ – komentovaná prohlídka výstavy + výroba cyklistické čepky (obkreslování, vystřihování, malování) + účast ve štafetové cestě na rotopedu Z Berouna do (Moravského) Berouna (šlapání na rotopedu dle možností a zájmu žáků, každá třída dostane diplom s mapou ujeté trasy a potvrzením počtu kilometrů)

2. st. ZŠ – komentovaná prohlídka výstavy + pracovní listy k výstavě (samostatné získávání informací z výstavních panelů) + účast ve štafetové cestě na rotopedu Z Berouna do (Moravského) Berouna (šlapání na rotopedu dle možností a zájmu žáků, každá třída dostane diplom s mapou ujeté trasy a potvrzením počtu kilometrů)

Cena 10 Kč/dítě, délka cca 60 – 90 minut, objednání na  tel. 311 624 101 nutné. Denně mimo pondělí.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2019/z-berouna-do-berouna-doprovodny-program-k-v/

Citace:

Vlastimil Kerl: Z Berouna do Berouna aneb doprovodný program k výstavě Dobrodružství cyklistiky. Muzeum Českého krasu [online]. 18.3.2019 [cit. 30.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2019/z-berouna-do-berouna-doprovodny-program-k-v/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.