Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vyšlo aktuální číslo časopisu Český kras

Časopis | březen 2021 |

A je to tady. Aktuální číslo odborného časopisu pro regionální výzkum ČESKÝ KRAS (46/2020), který naše muzeum vydává od r. 1976, je již v prodeji!

Tematický záběr je jako vždy široký – např. pravěké nálezy z okolí Tetína, nová mapa Krápníkové jeskyně, nekrasové jeskyně přírodního parku Džbán, pijavice CHKO Český kras, Dům přírody Českého krasu a mnoho dalšího.

Časopis je dlouhodobě vydáván za finanční podpory Velkolomu Čertovy schody, a. s. Tmaň a ve spolupráci s pracovníky Geologického ústavu AV ČR, v.v.i., v rámci podpory RVO67985831 . Děkujeme! Děkujeme také členům redakční rady za jejich významnou a nezištnou pomoc.

Časopis je stále k zakoupení na pokladně muzea (Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun),

Časopis je také možno zaslat na dobírku (celková cena 180 Kč = časopis (60 Kč) + poštovné + balné) po objednání na podatelna@muzeum-beroun.cz

Více o obsahu aktuálního ročníku naleznete níže.
Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2021/casopis-cesky-kras-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: Vyšlo aktuální číslo časopisu Český kras. Muzeum Českého krasu [online]. 10.3.2021 [cit. 23.5.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2021/casopis-cesky-kras-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.