Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Komentovaná vycházka údolím Berounky

Vycházka s edukátory | 2. dubna 2022, 10-13 hod. |

Vyrazte s námi na vlastivědně-geologickou vycházku plnou zajímavých informací kolem řeky Berounky. Trasa povede po cyklostezce mezi Berounem a Srbskem. Muzejní edukátoři Mgr. Pavel Bokr a Mgr. Jana Šuchmová představí pradávné sopky, zdejší jeskyně a naleziště zkamenělin, staré brody, lomy, mlýny, dopravní stavby a další málo známé skutečnosti.

Sraz v 10.00 na začátku cyklostezky v ulici Na Ovčíně.
Cena 40 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě, 80 Kč/rodina.
Předchozí rezervace není nutná.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2022/komentovana-vychazka-udolim-berounky-2/

Citace:

Vlastimil Kerl: Komentovaná vycházka údolím Berounky. Muzeum Českého krasu [online]. 10.3.2022 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2022/komentovana-vychazka-udolim-berounky-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.