Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Program duben

Přehled akcí | duben 2022 |

Zahajujeme plnou sezónu!

  • otevření Geoparku Barrandien, Muzea Hořovicka a Horní brány
  • přednáška Jiřího Padevěta
  • vlastivědně-geologická vycházka údolím Berounky
  • komentovaná prohlídka Berouna pro děti i dospělé
  • otevření Horní braány o Velikonocích
  • setkání k 50. výročí CHKO Český kras s přednáškami
  • malířský workshop
  • nové výstavy v Berouně (Česká cena za architekturu) a v Hořovicích (staré fotografie a pohlednice)
Program ke stažení:
duben_MČK_program_A3
Těšíme se na vás.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/03/2022/program-duben/

Citace:

Vlastimil Kerl: Program duben. Muzeum Českého krasu [online]. 21.3.2022 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/03/2022/program-duben/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.