Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Muzeum oslaví dva významné svátky symbolickým vstupným

Tip | 18. 4. a 18. 5. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

První svátek Mezinárodní den památek a historických sídel je 18. dubna. Tématem letošního roku je dědictví vzdělávání (školy, univerzity, knihovny, akademie atd.) v nejrůznějších místních i kulturních souvislostech. Vzdělávání patří ke kultuře lidského společenství od samých jeho počátků. Samozřejmě má podstatný vliv i na to, jakým způsobem lidé v nynější době oceňují hodnoty památek.

V tento den můžete expozice muzea navštívit nejen za symbolické vstupné ve výši 1 Kč, ale kromě prohlídky expozic se můžete zúčastnit i doprovodného programu ke stálým expozicím a aktuální výstavě Sběratelé zkamenělin vystavují. Můžete například pátrat po zkamenělé stopě dinosaura, nebo zjistit, jaký význam mají pro sběratele tzv. šárecké kuličky.

DSC_0421.JPGDruhý svátek připadá na 18. 5. a je jím Mezinárodní den muzeí, jehož letošním tématem je Muzeum (pamět + tvořivost). I v tento svátek můžete expozice muzea navštívit za symbolické vstupné ve výši 1 Kč a zúčastnit se také doprovodného programu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2013/muzeum-oslavi-dva-vyznamne-svatky-symbolickym-vstupnym/

Citace:

muzeum: Muzeum oslaví dva významné svátky symbolickým vstupným. Muzeum Českého krasu [online]. 8.4.2013 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2013/muzeum-oslavi-dva-vyznamne-svatky-symbolickym-vstupnym/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.