Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Kostičková show

Show | 26. 4. od 15:00 | Kulturní klub Žebrák, Žebrák 55

Hudební divadlo Hnedle vedle zve malé i velké diváky na

Kostičkovou show

Velký dětský kabaret plný barev a kostiček. Scénky, soutěže a živě zpívané písničky s Tomem a jeho kamarády.

Vstupné: 40 Kč / osobu

Akce se koná za finanční podpory města Žebrák

a k příležitosti zahájení sezóny v Muzeu Žebrák a letošní výstavy „Svět kostiček“,

která bude zahájena vernisáží  v pátek dne  1. 5. 2015 ve 13.00 v Muzeu Žebrák, Náměstí 69, Žebrák.

Pořad plný těch nejznámějších živě zpívaných dětských písniček, klauniád a soutěží se stavebnicí Lego.

Celý pořad je interaktivní, děti si s klauny hrají a zpívají.

Tom, kterého děti milují má v rukávu vždy několik rošťáren.

Pořad je uváděn pouze k příležitosti výstav Světa kostiček.

Těšíme se na Vás


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2015/kostickova-show/

Citace:

Lada Nestoridou: Kostičková show. Muzeum Českého krasu [online]. 20.4.2015 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2015/kostickova-show/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.