Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Sociologie stáří

přednáška | 14. 4. 2016 od 18:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou každého života. Jeho definice jsou však různé. Existují slova, pod kterými se nám pojem stáří nutně vybaví, jako například vdova, babička, dědeček, zemřít, nebo také slovní spojení jako odejít do důchodu, odejít do penze. Tato slova však stáří znamenat vůbec nemusejí. Stáří se proto může hodnotit individuálně. Právě o stáří bude v Muzeu Českého krasu přednášet socioložka, spisovatelka a publicistka PhDr. Jiřina Šiklová, CSc. z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2016/sociologie-stari/

Citace:

Lada Nestoridou: Sociologie stáří. Muzeum Českého krasu [online]. 5.4.2016 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2016/sociologie-stari/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.