Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Svět mechanické hudby

výstava | 1. 5. - 28. 9. 2016 | Muzeum Žebrák, Náměstí 69, Žebrák

Ne všichni byli obdařeni talentem pro to, aby se mohli věnovat hře na hudební nástroj. Možná i kvůli tomu usilovalo mnoho konstruktérů o to, aby vytvořili speciální přístroj, který by dokázal na hudební nástroj zahrát, aniž by bylo potřeba větší míry zručnosti. Na unikátní výstavě poznáte stroje, jež pomáhaly v obživě žebráků a válečných invalidů, nebo které hrály pro potěšení v měšťanských salonech, či byly doplňovány do hodin, obrazů, fotoalb a dalších například upomínkových předmětů. Uvidíte spoustu exponátů, jak z berounských a hořovických sbírek, tak zapůjčených z Vlastivědného muzea v Olomouci či Národního muzea.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2016/svet-mechanicke-hudby-2/

Citace:

Lada Nestoridou: Svět mechanické hudby. Muzeum Českého krasu [online]. 26.4.2016 [cit. 23.1.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2016/svet-mechanicke-hudby-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.