Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den památek a historických sídel

akce | 18. 4. 2017 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Na oslavu tohoto dne jsme pro návštěvníky připravili komentovanou prohlídku celého muzea a Geoparku Barrandien, kde na Vás budou čekat i další aktivity. V letošním roce budete moci poprvé navštívit Plzeňskou bránu.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2017/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-2/

Citace:

Petra Zeidlerová: Mezinárodní den památek a historických sídel. Muzeum Českého krasu [online]. 18.4.2017 [cit. 29.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2017/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-2/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.