Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den památek a historických sídel

akce | 18. 4. 2018 celý den; přednášky od 17 hod. | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

18. 4. oslavíme Mezinárodní den památek a historických sídel.

V Berouně poprvé v tomto roce zpřístupníme Plzeňskou bránu.

V 17 hod. pak slavnostní dernisáží ukončíme výstavu „Za bílým zlatem“. Při této příležitosti vystoupí Ing. Josef Jiránek s přednáškou „Český textilní průmysl včera a dnes“.

Mimořádně otevřeme i Muzeum Hořovicka ve Starém zámku Hořovice, kde bude na návštěvníky v 17 hod. čekat Josef Bican s přednáškou „Turistické značení a Brdy“.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2018/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-3/

Citace:

Petra Zeidlerová: Mezinárodní den památek a historických sídel. Muzeum Českého krasu [online]. 10.4.2018 [cit. 19.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2018/mezinarodni-den-pamatek-a-historickych-sidel-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.