Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Na frontě i v zázemí

Žebrák / výstava | vernisáž 26. 4. 2018 od 17 hod., výstava do 30. 9. 2018 | Městské muzeum v Žebráku, Náměstí 89, Žebrák

KAŽDODENNÍ ŽIVOT MUŽŮ A ŽEN ZA 1. SVĚTOVÉ VÁLKY

V letošním roce uplyne 100 let od konce první světové války, která navždy poznamenala naše i světové dění ve společnosti. Ve sbírce pobočky Muzea Českého krasu Městském muzeu v Žebráku se nachází unikátní i tradiční artefakty připomínající tento válečný konflikt. Naše výstava není jen prezentací  dochovaných exponátů a jejich příběhů, je zároveň připomínkou každodenního života obyvatel Žebráku a jeho okolí střetávajícího se s válečnou realitou v různých podobách.

Výstava ukazuje části vojenské výzbroje a výstroje zúčastněných armád, z nichž nejcennější jsou zdánlivé maličkosti jako mosazná vojenská známka nebo instruktážní šátek k ovládání pušky. Zvláštní skupinu pak tvoří válečné suvenýry, jejichž výrobou, například z dělostřelecké munice, si vojáci zpestřovali dlouhé chvíle v zákopech. Legionáře připomínají fotografie z fronty, náborové pohlednice, legionářský tisk či umělecká díla, pro něž se staly inspirací. Dále jsou k vidění například fotografie žen z konzervování ovoce pro vojáky, písemnosti z činnosti žebráckého vojenského lazaretu, zásobovací krizi dokládají potravinové lístky. Propojení fronty a zázemí představují válečné pohlednice a dopisy. Symbolické zakončení výstavy prezentují ukázky exponátů spojených s výstavbou pomníků obětem a hrdinům první světové války.

Otevírací doba 1. 5. – 30. 9. o víkendech a svátcích  9-12 a 12:45 – 17 hod.

Objednání školních skupin a zájemců v jiném termínu lze po domluvě,

kontakt: horovice@muzeum-beroun.cz; tel.: 601 374 251Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2018/na-fronte-i-v-zazemi/

Citace:

Petra Zeidlerová: Na frontě i v zázemí. Muzeum Českého krasu [online]. 19.4.2018 [cit. 10.8.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2018/na-fronte-i-v-zazemi/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.