Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologická exkurze Koněprusy

Geologická exkurze | 27. dubna 2019, 10.45 hod. |

Prohlídka bývalého lomu spojená se sběrem zkamenělin v doprovodu geologa, sraz v 10.45 na parkovišti u jeskyní.

Na geologické exkurzi poznáme výjimečnost koněpruského zkamenělého útesu, zjistíme, jaké organismy se podílely na jeho stavbě a čím se lišil od korálových útesů dnes. Seznámíme se s těžbou bílého zlata – vápence ve Velkolomu a kolem Červeného lomu u Suchomast a cestou lesem dojdeme k nalezišti Plešivec. Zkameněliny se zde nacházejí snad na každém vápenci, nesčetné schránky mušlí a také trilobitů. Během exkurze poznáme jednotlivé formy života ve formě zkamenělin a projdeme se po 400 milionů let starém mořském dně.

27. dubna 2019, 10.45 hod

Sraz na parkovišti u jeskyní, doba trvání cca 3 hod.

Vstupné plné 40Kč / snížené 20Kč / rodinné 80Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2019/geologicka-exkurze-koneprusy/

Citace:

Vlastimil Kerl: Geologická exkurze Koněprusy. Muzeum Českého krasu [online]. 16.4.2019 [cit. 25.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2019/geologicka-exkurze-koneprusy/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.