Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

O čem se psalo v dubnu 1989?

Reflexe dobového tisku | duben 1989 |

O čem se psalo v dubnu 1989? Např. se řešily nejčastejší stížnosti občanů z předchozího roku nebo nevyhovující stav Městské hory.
V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního týdeníku Budovatel, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2019/o-cem-se-psalo-v-dubnu-1989/

Citace:

Vlastimil Kerl: O čem se psalo v dubnu 1989?. Muzeum Českého krasu [online]. 18.4.2019 [cit. 6.7.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2019/o-cem-se-psalo-v-dubnu-1989/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.