Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

POZOR, ZMĚNA TERMÍNU !!!

| |

Geologická exkurze do Koněprus organizovaná Muzeem Českého krasu se koná dne 27. 4. 2019. Dne 13. 4. 2019 se koná exkurze organizovaná CHKO Český kras.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2019/pozor-zmena-terminu/

Citace:

Vlastimil Kerl: POZOR, ZMĚNA TERMÍNU !!!. Muzeum Českého krasu [online]. 8.4.2019 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2019/pozor-zmena-terminu/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.