Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Řemesla na muzejním dvorku

Řemeslný jarmark | 4. - 5. květen 2019 |

Tradiční řemesla v autentickém podání mistrů svého oboru: měčíř, dráteník, tesař, sýrařka, voskařka, kameníci, hrnčíři, tkadlec, přadlena, krajkářka a k tomu písař, odlévání cínu a na prázdný žaludek dobová polní kuchyně. Přijďte se seznámit s řemesly, která znáte spíš z pohádek než ze života. Řadu z nich si budete moci i vyzkoušet a produkt si odnést domů!

Ve dnech 4. – 5. května 2019 (v době konání Hrnčířských trhů v Berouně) v areálu Geoparku Barrandien.

Vstup ze Slapské ulice, jednotné vstupné 20 Kč.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2019/remesla-na-muzejnim-dvorku/

Citace:

Vlastimil Kerl: Řemesla na muzejním dvorku. Muzeum Českého krasu [online]. 15.4.2019 [cit. 28.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2019/remesla-na-muzejnim-dvorku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.