Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Vzdělávací, konzultační a diskusní webinář pro vyučující geovědních témat

Bezplatné webináře | 20. 4. 2021 od 18:00 |

V návaznosti na vzdělávací webináře zaměřené na výuku geovědních témat nabízíme pro zájemce také konzultační a diskusní webináře, na kterých zkrátíme výkladovou část a dáme více prostoru na dotazy, které mohly vyplynout po praktickém vyzkoušení metod z předcházejících webinářů.

V první části webináře představíme další tipy k on-line výuce geologie (cca 30 minut). Následně se budeme věnovat dotazům účastníků. V závěrečné části můžeme se zájemci obecněji diskutovat o výuce geologie – postřehy z této diskuse bychom rádi využili k dalšímu rozvoji aktivit a podpory pro vyučující.

Webinář povede stejně jako předchozí webináře muzejní geolog Mgr. Pavel Bokr a jeho hostem bude RNDr. Dobroslav Matějka, CSc. – didaktik geologie z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Účast na webináři je zdarma.

Webinář úterý 20.4.2021 od 18:00

  • Další krátké on-line náměty k výuce geologie (Pavel Bokr)
    • Příklady mapových aplikací pro výuku neživé přírody
    • Aktivita s příkladem horniny a v ní obsažených minerálů
    • Samostatný úkol k výuce geologické minulosti ČR
  • Odpovědi na dotazy (Pavel Bokr, Dobroslav Matějka)
  • Diskuse

Vaše otázky, prosím, podávejte v dostatečném předstihu v aplikaci Sli.do: https://app.sli.do/event/kh4qgkyl

Pro následnou diskuzi o výuce geologie i k dalšímu případnému rozvoji aktivit a podpory pro vyučující bychom se rádi dozvěděli o problémových pasážích výuky geologie a o tom, co by učitelé potřebovali pro zlepšení výuky geologických témat. Své postřehy nám, prosím, napište do aplikace Sli.do: https://app.sli.do/event/a23ry3pf (každý postřeh zapisujte samostatně; můžete “lajkovat” příspěvky dalších uživatelů).

Vzhledem k velkému zájmu o naše webináře přicházíme s myšlenkou vytvoření platformy nebo skupiny pro komunikaci, spolupráci a vzájemné sdílení mezi vyučujícími geovědních témat. Rádi bychom si ověřili, zda by byl o něco takového zájem. Proto si dovolujeme vložit do přihlášky drobný a zcela nezávazný průzkum na toto téma.

Přihláška

Ihned po přihlášení by měl přijít potvrzovací e-mail o vaší registraci. V den konání webináře zašleme e-mailem odkaz na připojení.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2021/konzultacni-webinar-pro-vyucujici-geoved/

Citace:

Pavel Bokr: Vzdělávací, konzultační a diskusní webinář pro vyučující geovědních témat. Muzeum Českého krasu [online]. 13.4.2021 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2021/konzultacni-webinar-pro-vyucujici-geoved/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.