Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Možné znovuotevření muzea

Informace | 4. května 2021 |

Otevření muzea se blíží.

Pokud to podmínky dovolí, měly by být objekty MČK v Berouně (Jenštejnský dům, Geopark Barrandien a Horní brána), Žebráku (Městské muzeum v Žebráku) a Hořovicích (Muzeum Hořovicka) otevřeny od úterý 4. května 2021.

Situaci bedlivě sledujeme a připravujeme se na otevření expozic.

Prosíme pozor, termín otevření muzea ještě může být změněn nepříznivým vývojem epidemie a vládními opatřeními. Otevření potvrdíme, až bude definitivně jisté!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2021/znovuotevreni-muzea/

Citace:

Vlastimil Kerl: Možné znovuotevření muzea. Muzeum Českého krasu [online]. 23.4.2021 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2021/znovuotevreni-muzea/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.