Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Komentovaná vycházka okolím Tetína

Vlastivědná exkurze | 14. května 2022, 12.15 hod. |

Muzeum pořádá vycházku okolím Tetína

V sobotu 14. května 2022 můžete s průvodci z Muzea Českého krasu vyrazit na komentovanou vycházku po okolí Tetína. Dozvíte se to nejzajímavější o Tetínských skalách se spoustou jeskyní. Dostane se také na minulost Turských maštalí, dnes již zničených jeskyní, kde byly odkryty četné archeologické nálezy. Podíváte se do bývalých lomů či k tunelu zaniklé úzkorozchodné dráhy. Seznámíte se se zdejšími pověstmi a s dlouhou minulostí obce – zmíněna bude kněžna Ludmila i Václav Hájek z Libočan a vývoj tetínského hradiště. Část vycházky bude zaměřena také na zajímavé květiny.

Vycházka bude oficiálně končit na Tetíně, zájemci mohou s průvodci pokračovat pěšky až do Srbska. Doporučujeme také využít služby místní průvodcovské služby, která je zavede do tří vzácných tetínských kostelů, které se v obci nacházejí. Otevřeno bude také moderně zrekonstruované Tetínské muzeum. Akce se koná u příležitosti Mezinárodní dne muzeí a galerií.

Sraz: na návsi – zastávka Tetín, 12.15 (vyčkáme na příjezd autobusu od Berouna)

Délka: cca 4 km

Doba trvání: cca 2 hodiny

Cena: 40 Kč/dospělý, 20 Kč/dítě, 80 Kč/rodina


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/04/2022/okolim-tetina/

Citace:

Vlastimil Kerl: Komentovaná vycházka okolím Tetína. Muzeum Českého krasu [online]. 25.4.2022 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/04/2022/okolim-tetina/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.