Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

VIDEO: Jak se zdobil nábytek

| |

Program v Národopisném muzeu Plzeňska. Lektoři: Jarmila Vacková, Olga Střelcová. Program vznikl za spolupráce Západočeského muzea v Plzni, Muzea Českého krasu v Berouně a Západočeské univerzity v Plzni, 12. 5. 2010

Doprovodný program v Národopisném muzeu Plzeňska. Lektoři: Bc. Patrik Pařízek, Mgr. Jana Slámová a Martin Nauš, DiS. Program vznikl za spolupráce Západočeského muzea v Plzni, Muzea Českého krasu v Berouně a Západočeské univerzity v Plzni.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2010/video-jak-se-zdobil-nabytek/

Citace:

muzeum: VIDEO: Jak se zdobil nábytek. Muzeum Českého krasu [online]. 12.5.2010 [cit. 26.6.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2010/video-jak-se-zdobil-nabytek/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.