Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Geologicko-botanická exkurze

Exkurze | 5. 6. od 9.00 | Sraz účastníků před hlavní budovou vlakového nádraží v Berouně

Sraz účastníků je v 9:00 před hlavní budovou vlakového nádraží v Berouně, odkud jede v 9:30 autobus. Exkurze povede do lomů nad Koněpruské jeskyně a dále na Voskop. Exkurzi povede Mgr. Pavel Špryňar, Mgr. Štěpán Rak a RNDr. Petra Přidalová.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2011/geologicko-botanicka-exkurze/

Citace:

muzeum: Geologicko-botanická exkurze. Muzeum Českého krasu [online]. 15.5.2011 [cit. 15.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2011/geologicko-botanicka-exkurze/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.