Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Malování s Jiřím Vydrou

Výtvarná dílna | 21. 5. 2011, od 9 do 16 hodin | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun

Děti malovaly s výtvarníkem panem Vydrou, tématem bylo naše město. Účastníci nakreslili nějaká městská zákoutí a dohromady pak složili na velké plátno obraz města Berouna. Dále měl pan Vydra připravenou dřevěnou sochu, kterou s dětmi společně pomaloval. Ta představovala kmen s ptáčky a motýly.

Společné tvoření s všestranným výtvarníkem návštěvníky obohatilo o neobyčejnou zkušenost. Kdo by se  nechtěl stát na chvíli malířem. Pomůcky a výtvarný materiál byl zajištěn.
Autor fotografií: Jiří Pavlis


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2011/malovani-s-vydrou/

Citace:

muzeum: Malování s Jiřím Vydrou. Muzeum Českého krasu [online]. 17.5.2011 [cit. 28.10.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2011/malovani-s-vydrou/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.