Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Jenštejnský dům v proměnách času

Výstava | 13. 6. - 30. 9. 2012, vernisáž 13. 6. v 17 hodin | Jenštejnský a Salátovský dům, Husovo nám. 87, Beroun

V letošním roce se v muzejním kalendáři sešly hned dvě významné události. Je tomu už 400 let co ruce kameníka vytesaly na portál jednoho z nejstarších domů nápis, který zanechal budoucím generacím zprávu o jeho obyvatelích.

Dnes v tomto domě tzv. Jenštejnském sídlí muzeum, které shodou okolností slaví 120 let svého působení v berounském regionu. Prolínání historie měšťanského domu a místního muzea se stalo podnětem k realizaci výstavy uspořádané muzeem u příležitosti obou těchto výročí.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2012/jenstejn/

Citace:

muzeum: Jenštejnský dům v proměnách času. Muzeum Českého krasu [online]. 15.5.2012 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2012/jenstejn/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.