Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Papírové hrady, zámky a kostely

Výstava | 20. 5. - 10. 6. 2012 | Jenštejnský a Salátovský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Květen v muzeu zpestří papírové modely Ivana Zadražila. Bude představen výběr z početné sbírky českých a moravských hradů, zámků, ale i kostelů. Ivan Zadražil je stavební projektant z Pelhřimova, který ve volném čase vyrábí papírové vystřihovánky hradů a zámků, ale i dalších staveb či dopravních prostředků. Přestože zlatá doba vystřihovánek, kdy bylo každé další číslo časopisu ABC netrpělivě očekáváno, už minula, vystřihování z papíru své kouzlo neztratilo.

Z vystavených papírových modelů byl podle autora na výrobu nejnáročnější chrám Sv. Barbory a její střechy. I když i některé ostatní rozsáhlé vystřihovánky nebylo snadné vyrobit. Výroba modelu zabere přibližně jeden týden, záleží na rozsahu a velikosti. Hrady jsou všeobecně složitější svým půdorysem, ovšem o to víc zajímavé z hlediska hotového modelu.

Kdo by se chtěl také pustit do stavby kutnohorského Chrámu sv. Barbory, rozlehlého zámeckého komplexu v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo jakékoli jiné vystřihovánky, může si v muzejní pokladně zakoupit a má o zábavu na dlouhé zimní večery postaráno!


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2012/papirove-hrady-zamky-a-kostely/

Citace:

Mgr. Dana Hradilová: Papírové hrady, zámky a kostely. Muzeum Českého krasu [online]. 25.5.2012 [cit. 9.12.2018 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2012/papirove-hrady-zamky-a-kostely/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.