Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Průkopníci podnikání na Hořovicku

Výstava | 5. 5. - 30. 9., 28. 10. 2012 | Muzeum Žebrák, Náměstí 69, Žebrák

NAHLÉDNUTÍ DO PODNIKATELSKÉHO SVĚTA 19. A 1.POLOVINY 20.STOLETÍ

Průmyslové podnikatelstvo se jako profesní a sociální skupina zformovalo na konci 19.století a právem se vypracovalo mezi uznávanou společenskou elitu. Tato výstava představuje nejvýznamnější podnikatele a podnikatelské rodiny, které se svými hospodářskými, veřejnými i kulturními aktivitami nesmazatelně zapsali do tváře hořovického regionu. Výstava je splacením určitého dluhu vůči těmto osobnostem, protože z odkazů jejich činnosti čerpáme dodnes.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2012/prukopnici-podnikani-na-horovicku/

Citace:

muzeum: Průkopníci podnikání na Hořovicku. Muzeum Českého krasu [online]. 3.5.2012 [cit. 27.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2012/prukopnici-podnikani-na-horovicku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.