Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Po stopách medvěda

Prohlídka města | 15. 6. ve 14:00 a 18. 6. v 17:00 | Sraz u Muzea Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Kde všude se ve městě Berouně medvěd ukrývá, poznáte při víkendové procházce s Mgr. Danou Hradilovou.

V úterý 18.6. v 17.00 hod. se k ní připojí zoolog Ing. Jan Andreska Ph.D., který se postará o komentovanou prohlídku výstavy „Stopy medvěda“ a výklad u berounského medvědária.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2013/po-stopach-medveda/

Citace:

muzeum: Po stopách medvěda. Muzeum Českého krasu [online]. 27.5.2013 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2013/po-stopach-medveda/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.