Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Stopy medvěda

Výstava | 29. 5. - 1. 9. 2013, vernisáž 29. 5. v 17 hodin | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Výstava „Stopy medvěda“ přiblíží návštěvníkům z nejrůznějších úhlů zvíře, které je znakem města Berouna a od něhož je podle některých teorií odvozen i jeho název. Ukáže, že medvěd není pro obyvatele Berouna jen strnulou heraldickou figurou, ale symbolem, který je stále živý.

Response code is 404

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2013/stopy-medveda/

Citace:

muzeum: Stopy medvěda. Muzeum Českého krasu [online]. 2.5.2013 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2013/stopy-medveda/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.