Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

FESTIVAL STRANOU: Evropští básníci naživo

večerní akce | 11. 6. v 17:00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Čeští, italští, maďarští, polští, slovenští, slovinští a srbští básníci představují svou tvorbu na osmém ročníku Festivalu stranou. Letos s tématem „Přes půl Evropy“. Hudební doprovod Petr Hejný (violoncello).


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2015/festival-stranou-evropsti-basnici-nazivo-3/

Citace:

Lada Nestoridou: FESTIVAL STRANOU: Evropští básníci naživo. Muzeum Českého krasu [online]. 18.5.2015 [cit. 17.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2015/festival-stranou-evropsti-basnici-nazivo-3/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.