Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Karel IV. – královské dílo

přednáška | 7. 6. 2016 od 18.00 | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Další z přednášek tzv. Muzejních podvečerů bude věnovaná osobnosti Karla IV. Přednášet bude profesor Jan Royt z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Téma přednášky představí tohoto panovníka coby zakladatele významných institucí (Univerzity Karlovy, arcibiskupství Pražského) a objednavatele významných staveb a uměleckých děl (katedrála sv. Víta, hrad Karlštejn, Nové město pražské). Mluvené slovo bude provázeno bohatým obrazovým doprovodem. Profesor Royt je uznávaným odborníkem a spisovatelem, historikem umění jehož hlavní oblastí zájmu je křesťanská ikonografie a středověké malířství.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2016/karel-iv-kralovske-dilo/

Citace:

Lada Nestoridou: Karel IV. – královské dílo. Muzeum Českého krasu [online]. 13.5.2016 [cit. 29.5.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2016/karel-iv-kralovske-dilo/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.