Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Mezinárodní den muzeí a galerií

akce | 18. 5. 2017 | Muzeum Českého krasu Beroun (Jenštejnský a Salátovský dům, Geopark Barrandien) a Muzeum Hořovicka

Každoročně připadá na 18. květen Mezinárodní den muzeí a galerií. V letošním roce Vás při této příležitosti zveme k návštěvě muzea, kde na Vás budou čekat komentované prohlídky, akce pro děti a snížené vstupné – 5,- Kč pro každého návštěvníka.

V Muzeu v Berouně budou probíhat komentované prohlídky jak vnitřních expozic umístěných v Jenštejnském a Salátovském domě, tak i venkovní expozice Geopark Barrandien. V geoparku bude dále možné si vyzkoušet hledání zkamenělin a tu nejlepší nalezenou zkamenělinu si mohou návštěvníci odnést s sebou domů. Kdo bude mít zájem, může si vyzkoušet i různé hádanky s pravěkou tématikou.

V Muzeu Hořovicka (pobočka Muzea Českého krasu umístěná v areálu Starého zámku v Hořovicích) budou probíhat komentované prohlídky expozice a doprovodný program v podobě jednoduchých soutěží pro děti ve spolupráci s RC Kaleidoskop.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2017/mezinarodni-den-muzei-a-galerii-2017/

Citace:

Petra Zeidlerová: Mezinárodní den muzeí a galerií. Muzeum Českého krasu [online]. 16.5.2017 [cit. 29.11.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2017/mezinarodni-den-muzei-a-galerii-2017/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.