Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáška a ukázka zpěvu Harckých kanárů

Přednáška: Domov seniorů TGM | 16. 5. 2017, od 14:30 hodin | Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884, Beroun

Beseda s docentem Pavlem Pivoňkou z Českého svazu chovatelů na téma: O Harckých kanárech a ptactvu všeobecně. Součástí přednášky bude také ukázka zpěvu těchto kanárů.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2017/prednaska-a-ukazka-zpevu-harckych-kanaru/

Citace:

Petra Zeidlerová: Přednáška a ukázka zpěvu Harckých kanárů. Muzeum Českého krasu [online]. 4.5.2017 [cit. 22.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2017/prednaska-a-ukazka-zpevu-harckych-kanaru/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.