Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Přednáška: Bitva u Zborova: významné místo české historické paměti?

Přednáška | 8. 6. 2017 od 18 hod. | Muzeum Českého krasu, Husovo nám. 87, Beroun

Bitva u Zborova sehrála významnou roli v posílení významu československého zahraničního odboje za první světové války. V meziválečném období první republiky se dokonce tradice a památka této bitvy stala jedním z klíčových stavebních kamenů tzv. ideje státu československého. Co z paměti bitvy zůstalo dnes? Nad procesy vzpomínání a zapomínání v našich národních dějinách se na příkladu jedné z nejznámějších bitev, kterou v moderních dějinách naši vojáci svedli, ve své přednášce zamyslí prof. Ivan Šedivý z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, autor knihy o první světové válce.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2017/prednaska-bitva-u-zborova-vyznamne-misto-ceske-historicke-pameti/

Citace:

Petra Zeidlerová: Přednáška: Bitva u Zborova: významné místo české historické paměti?. Muzeum Českého krasu [online]. 29.5.2017 [cit. 22.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2017/prednaska-bitva-u-zborova-vyznamne-misto-ceske-historicke-pameti/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.