Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Čekání na berounskou tramvaj po osmé

happening | 8. 5. 2018 od 14 hod. | Jenštejnský dům, Husovo nám. 87, Beroun

Další happening Čekání na berounskou tramvaj vytvoří nadšenci v úterý 8. května od 14:00 na Husově náměstí. Akci letos doprovodí i hra na jarmareční flašinet. Původně malá akce si nachází stále více příznivců. Zájemci mohou přijít oblečení ve stylu první republiky, někteří třeba se starými zavazadly nebo i dalšími rekvizitami. Akce je inspirována dobovou pohlednicí „Beroun v budoucnosti“ z roku 1904, jež představuje berounské náměstí s tramvajovým provozem. Představa o budoucnosti v Berouně se od té dnešní tedy lišila. Přidejte se k nám a užijte si tento den společně s námi. Na zastávce poblíž muzea bude čekat i dobový průvodčí, který cestujícím označí jízdenky berounské elektrické dráhy.
Více na www.goo.gl/JKt5Ca

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2018/cekani-na-berounskou-tramvaj-po-osme/

Citace:

Petra Zeidlerová: Čekání na berounskou tramvaj po osmé. Muzeum Českého krasu [online]. 4.5.2018 [cit. 24.9.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2018/cekani-na-berounskou-tramvaj-po-osme/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.