Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Řemeslný jarmark v Geoparku Barrandien

akce | 5. 5. 2018 od 8 do 18 hod., 6. 5. 2018 od 9 do 17 hod. | Geopark Barrandien, Husovo nám. 87, Beroun (vstup ze Slapské ul.)

O prvním květnovém víkendu se Beroun opět ponoří do atmosféry Jarních řemeslných trhů, kterých se každoročně účastní i Muzeum Českého krasu. Ve venkovní expozici Geoparku Barrandien bude na návštěvníky čekat řada nejrůznějších řemeslníků prodávajících své výrobky, či pochutiny. Trhy budete moci navštívit v sobotu od 8 do 18 hod., v neděli od 9 do17 hod.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2018/remeslny-jarmark-v-geoparku-barrandien/

Citace:

Petra Zeidlerová: Řemeslný jarmark v Geoparku Barrandien. Muzeum Českého krasu [online]. 3.5.2018 [cit. 16.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2018/remeslny-jarmark-v-geoparku-barrandien/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.