Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Výběrové řízení

Výběrové řízení | 1. produkční, kulturně výchovný pracovník, 2. marketing – propagace, reklama, PR | Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun 1

Muzeum Českého krasu, p. o. v Berouně

vyhlašuje výběrové řízení na místo

produkčního, kulturně výchovného pracovníka

pro přípravu, realizaci a zajištění provozu výstav, akcí, expozic a doprovodných a edukačních aktivit muzea

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:

- vhodné VŠ popř. SŠ vzdělání; praxe a pedagogické vzdělání výhodou

- samostatnost, ale i schopnost spolupráce, vysoké pracovní nasazení, kreativita, prezentační a organizační schopnosti, časová flexibilita, dobrá znalost českého jazyka, pečlivost, zajištění potřebné administrativy, zpráv o činnosti, archivace dokumentace a fotografií

- znalost práce s PC, vítáme znalost práce s grafickými programy (Corel,  Photoshop atd.) – není však podmínkou

- schopnost plánování, přípravy rozpočtů, spolupráce při vyhledávání finančních zdrojů včetně přípravy žádostí

- trestní bezúhonnost

Odměňování: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po zkušební době možnost získání osobního ohodnocení.

Termín podání přihlášek:

do 31. května 2018

Způsob zpracování a podání přihlášek: Motivační dopis a strukturovaný profesní životopis včetně uvedení  trvalého bydliště uchazeče a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení dle platné legislativy zasílejte na e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz nebo na adresu: Muzeum Českého krasu, p. o., Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun

Bližší informace na telefonu: 604 585 345

Muzeum Českého krasu si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.

Muzeum Českého krasu, p. o. v Berouně

vyhlašuje výběrové řízení na místo pracovníka

marketingu – propagace, reklamy, PR

pro kompletní zajištění marketingu – propagace, reklamy, PR muzea a akcí

Předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody

Požadavky pro výkon práce:

- vhodné VŠ popř. SŠ vzdělání; praxe výhodou

- schopnost aktualizace webových stránek, sociálních sítí fcb apod., fotodokumentace akcí, zpracování kvalitních tiskových zpráv, komunikace s médii, zajištění potřebné administrativy, zpráv o činnosti, archivace dokumentů a fotografií

- znalost práce s PC, vítáme znalost práce s grafickými programy (Corel, Photoshop atd.) – není však podmínkou

- samostatnost, ale i nutná schopnost spolupráce s odbornými pracovníky, produkčním a kulturně výchovným pracovníkem, s vedením muzea, vysoké pracovní nasazení, komunikativnost, časová flexibilita, pečlivost, výborná znalost českého jazyka

- schopnost plánování a přípravy rozpočtů, spolupráce při vyhledávání finančních zdrojů

- trestní bezúhonnost

Odměňování: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Po zkušební době možnost získání osobního ohodnocení.

Termín podání přihlášek:

do 31. května 2018

Způsob zpracování a podání přihlášek: Motivační dopis a strukturovaný profesní životopis včetně uvedení trvalého bydliště uchazeče a souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení dle platné legislativy zasílejte na e-mail: podatelna@muzeum-beroun.cz nebo na adresu: Muzeum Českého krasu, p. o., Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun

Bližší informace na telefonu: 604 585 345

Muzeum Českého krasu si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů a výběrové řízení zrušit.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2018/vyberove-rizeni/

Citace:

Petra Zeidlerová: Výběrové řízení. Muzeum Českého krasu [online]. 10.5.2018 [cit. 26.5.2019 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2018/vyberove-rizeni/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.