Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

30 let od Listopadu 1989 – reflexe dobového tisku

Reflexe dobového tisku | květen 1989 |

O čem se psalo v regionálním tisku v květnu 1989?
Tématy byla např. reportáž z pochůzky s Inspekcí veřejnéhom pořádku (lidově zvané šedý mor), dojemné pocity končícího milicionáře i aktuální situace ohledně devizových příslibů.
V listopadu uplyne 30 let od Sametové revoluce. Muzeum Českého krasu bude v průběhu celého roku 2019 zveřejňovat články z regionálního týdeníku Budovatel, aby vám připomnělo, čím žilo tehdejší Berounsko, potažmo celá společnost v roce 1989.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2019/30-let-od-listopadu-1989-reflexe-doboveho-tisku/

Citace:

Vlastimil Kerl: 30 let od Listopadu 1989 – reflexe dobového tisku. Muzeum Českého krasu [online]. 16.5.2019 [cit. 9.4.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2019/30-let-od-listopadu-1989-reflexe-doboveho-tisku/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.