Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA HOŘOVICE: Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích

Výstava - Muzeum Hořovicka | 14. 6. - 8. 9. 2019 |

Muzeum Hořovicka, pro Vás přichystalo novou komorní výstavu. Je věnována historii Sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích.

SDH Hořovice ve městě fungoval nepřetržitě od roku 1900 téměř 90. let. Dlouholetou historii dobrovolné požární ochrany ve městě připomínají v muzejních sbírkách dochované artefakty, převážně z 50. – 80. let minulého století. V expozici jsou k vidění poháry z požárních soutěží, diplomy, prapory, fotografie zachycující důležité momenty (například otevření nové požární zbrojnice, prvomájové průvody, požární techniku) či písemnosti vzešlé z činnosti, například znalostní testy, hlášení, tiskopisy socialistických závazků.

Výstava předchází oslavám 30letého působení profesionálního hasičského sboru ve městě, které se uskuteční na podzim letošního roku. Výstava bude k vidění do 1. září 2019.

Fotografie na plakátu ukazuje požární cvičení na Novém zámku v roce 1980.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2019/chystame-vystava-z-historie-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-horovicich/

Citace:

Vlastimil Kerl: AKTUÁLNÍ VÝSTAVA HOŘOVICE: Z historie Sboru dobrovolných hasičů v Hořovicích. Muzeum Českého krasu [online]. 31.5.2019 [cit. 2.12.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2019/chystame-vystava-z-historie-sboru-dobrovolnych-hasicu-v-horovicich/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.