Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Koncert pro všechny dobré rodáky

| 16. června 2019, 18 hod. |

Muzeum Hořovicka, pobočka Muzea Českého krasu, p. o. vás zve na koncert dechové hudby v podání kapely Krajanka kapelníka Václava Hlaváčka.

Akce se za finanční podpory Středočeského kraje uskuteční pod širým nebem na nádvoří Starého zámku v Hořovicích, Vrbnovská 27. V čase konání budou zpřístupněny expozice Muzea Hořovicka,
Vstup zdarma.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2019/koncert-pro-vsechny-dobre-rodaky/

Citace:

Vlastimil Kerl: Koncert pro všechny dobré rodáky. Muzeum Českého krasu [online]. 16.5.2019 [cit. 28.1.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2019/koncert-pro-vsechny-dobre-rodaky/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.