Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Hlasujte pro regionální projekty!

hlasování - participativní rozpočet | 16. května - 15. června 2020 |

Participativní rozpočet Středočeského kraje umožňuje občanům spolurozhodovat o tom, jaké projekty v jejich okolí budou podpořeny z veřejných prostředků.

Podpořte i vy berounské, hořovické, či jiné regionální projekty. Hlasovat můžete zde (horní lišta – první záložka vlevo – HLASOVAT):

https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/prubezne-vysledky/

Bližší popis berounských projektů naleznete zde:

https://www.mesto-beroun.cz/aktualne/aktuality/hlasujte-pro-berounske-projekty-vparticipativnim-rozpoctu-5599cs.html?fbclid=IwAR3gew8Po5xJc7XfLXMFuqRj9gH3nasZpXynX8gjmjy0bEa8ikFyrwurWKI

Každý občan Středočeského kraje starší 18 let má k dispozici 5 kladných a 2 záporné hlasy.

Participativní rozpočet Středočeského kraje můžete sledovat i na Facebooku:

MŮJ KRAJ https://www.facebook.com/M%C5%AEJ-KRAJ-Participativn%C3%AD-rozpo%C4%8Det-St%C5%99edo%C4%8Desk%C3%A9ho-kraje-115570733325502–


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2020/hlasujte-pro-regionalni-projekty/

Citace:

Vlastimil Kerl: Hlasujte pro regionální projekty!. Muzeum Českého krasu [online]. 18.5.2020 [cit. 27.11.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2020/hlasujte-pro-regionalni-projekty/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.