Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

ZNOVU OTEVŘENO – HYGIENICKÁ OPATŘENÍ

Pravidla pro návštěvníky | od 12. května 2020 |

Vážení návštěvníci, jsme rádi, že muzeum může být znovu otevřeno. Vzhledem k platným protiepidemiologickým opatřením a v zájmu ochrany zdraví návštěvníků i pracovníků muzea vás chceme seznámit s pravidly návštěvy:

Vstup je dovolen pouze v roušce

U vstupu je návštěvník povinen použít dezinfekci na ruce

Nevstupujte prosím do prostor muzea, pokud trpíte příznaky nachlazení nebo vám byla nařízena karanténa

Vystavených exponátů je zakázáno se dotýkat

Pokladní i průvodci používají roušku nebo štít

Prostory jsou se zvýšenou intenzitou dezinfikovány

Respektujte prosím pokyny pokladních či průvodců

Dodržujet prosím rozestupy 2 m

Počet návštěvníků, kteří mohou současně vstoupit do muzea, je omezen:
  • Beroun – Jenštejnský dům: max. 10 osob
  • Beroun – Geopark Barrandien: max. 10 osob (z toho kameniště zároveň max. 2 osoby)
  • Beroun – Horní brána: 5 osob (před vstupem kontaktujte průvodce na tel. 601 374 248 pro zjištění kapacity)
  • Hořovice – Muzeum Hořovicka: 6 osob
  • Žebrák – Městské muzeum v Žebráku: 6 osob
Děkujeme za respektování pravidel. Věříme, že i tak si návštěvu muzea užijete.

Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2020/znovu-otevreno-hygienicka-opatreni/

Citace:

Vlastimil Kerl: ZNOVU OTEVŘENO – HYGIENICKÁ OPATŘENÍ. Muzeum Českého krasu [online]. 15.5.2020 [cit. 19.9.2020 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2020/znovu-otevreno-hygienicka-opatreni/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.