Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

Entomologická exkurze do CHKO Český kras

Exkurze | 29. května 2021, 9.10 hod. |

Kolegové ze Správy CHKO Český kras připravili entomologickou exkurzi. Vydejte se s nimi v sobotu 29. května 2021 poznat brouky a motýly našeho regionu!

  • Datum: 29. 5. 2021
  • Místo: sraz v 9:10 u nádraží v Srbsku
  • Typ: exkurze v terénu

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Střední Čechy – Správa CHKO Český kras a Společnost pro ochranu motýlů vás srdečně zvou na entomologickou vycházku ze Srbska do Karlštejna.

Sraz účastníků je v sobotu 29. května 2021 v 9:10 u nádraží v Srbsku.

Vlak od Prahy přijede v 9:06.

Vlak od Berouna přijede v 8:54.

Exkurze proběhne dle platných hygienických opatření. Sledujte aktuální informace na webových stránkách.

Během exkurze budeme pozorovat různý zajímavý jarní hmyz, denní motýly a podle aktuálních možností i vodní bezobratlé živočichy.

Trasa povede přes pískovnu nad Srbskem a dále přes travnaté a lesostepní biotopy do Karlštejna. Všude očekáváme nálezy zajímavých bezobratlých živočichů.

Délka trasy je zhruba 7 km. Z Karlštejna je možné pokračovat samostatně ve výletu nebo jet vlakem domů.

S sebou si vezměte nejen obvyklé vybavení (velkou svačinu a dobré boty), ale také třeba lupu nebo entomologickou síťku.

Účastníci exkurze, kteří chodí často do přírody, pozorují různé druhy rostlin či živočichů a mají zájem „mapovat přírodu“, se zde mohou dozvědět o projektu BioLog a praktické zkušenosti s používáním stejnojmenné aplikace, která byla vytvořena pro zájemce o přírodu a slouží jako digitální zápisník pozorování fauny a flóry na území ČR.

Exkurzí Vás provedou Petr Heřman ze Společnosti pro ochranu motýlů a Lucie Hrůzová, zooložka Správy CHKO Český kras.

vlak z Karlštejna do Berouna … 14:03, 14:33, 15:03, 15:33, 16:03 ….

vlak z Karlštejna do Prahy … 14:27, 14:57, 15:27, 15:57, 16:27 ….

Případné podrobnější dotazy na tel.: 731 682 306 nebo na adrese lucie.hruzova@nature.cz

Exkurze je neplacená, není třeba se přihlašovat, jen přijít.


Odkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/05/2021/entomologicka-exkurze-do-chko-cesky-kras/

Citace:

Vlastimil Kerl: Entomologická exkurze do CHKO Český kras. Muzeum Českého krasu [online]. 18.5.2021 [cit. 12.8.2022 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/05/2021/entomologicka-exkurze-do-chko-cesky-kras/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.