Muzeum Českého krasu v Berouně | http://muzeum-beroun.cz

STRANOU: Evropští básníci naživo

| |

Festival STRANOU – evropští básníci naživo již třetím rokem pořádá sdružení Stranou.  Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením občanů a právnických osob,  které spojuje zájem o kulturní dění v prostoru střední a východní Evropě a jeho rozvoj.  Pořádáme kulturní akce, literární setkání, překládáme a publikujeme pozoruhodná díla českých i zahraničních autorů jak v ČR, tak v zahraničí.

Vítáme každého, kdo se chce spolu s námi na tomto bohulibém počínání podílet, neveden toliko touhou po slávě své, nýbrž přáním hledat hlubší a opravdovější způsoby, jak spolu rozmlouvat a vnímat se navzájem.

Foto: Zdeněk Zůna

Muzeum Českého krasu v Berouně hostilo 25. června 2010 festival Stranou – Evropští básníci naživo. Organizátoři festivalu, reprezentovaní zde Lenkou Daňhelovou a Peterem Kuharem, pozvali na třetí ročník festivalu sedmnáct autorů z několika evropských zemí.

V bilténu, který obsahuje ukázky tvorby jednotlivých autorů, se uvádí: „Poezie je stále více vytěsňována na okraj zájmu veřejnosti. Umění je zdánlivě nejnepotřebnější lidskou činností. Ale právě ono člověka kultivuje. Více si to člověk uvědomí, když je v tísni. Když je mu dobře, tak prostě nějaký hlubší způsob komunikace nevyhledává. A tak je momentálně poezie trochu stranou, ale rozhodně není mimo.“

Účastníky uvítali vedle organizátorů ředitelka muzea RNDr. Karin Kriegerbecková PhD., místostarosta Ing. Tomáš Havel a 1. rada Velvyslanectví Slovinské republiky Jakob Stunf.

Po představení jednotlivých básníků následovalo autorské čtení, nejprve v originále a pak v překladu. Hudební produkcí obohatil program také berounský písničkář Vladimír Čáp. Grafické studio Machart poskytlo autorům reprezentační publikaci Beroun 2009.

Navazování vzájemných vztahů, přátelské rozhovory a společné občerstvení, které zajistilo Slovinské velvyslanectví, to všechno přispívá k vzájemnému poznávání mezi autory různých národů. Festival pokračoval 25. června autorským čtením v Kavárně Jiná káva a 26. června na hradě Krakovci. Zdeněk Zůna, Berounský regionOdkaz na tento příspěvek: http://muzeum-beroun.cz/06/2010/basnici/

Citace:

Lada Nestoridou: STRANOU: Evropští básníci naživo. Muzeum Českého krasu [online]. 26.6.2010 [cit. 19.4.2021 ]. Dostupné z http://muzeum-beroun.cz/06/2010/basnici/.

Copyright © 2011 Muzeum Českého krasu v Berouně. Všechna práva vyhrazena.
Muzeum Českého krasu ochotně poskytne jakékoliv texty či obrázky nacházející se na této internetové stránce pro vzdělávací nebo propagační účely, nicméně si vyhrazuje právo na to, aby bylo k těmto položkám uvedeno příslušné autorství a aby jakémukoliv zveřejnění předcházelo písemné povolení.